Integritetspolicy

What am my looking at?

 

This policy explains what we do with your personal data.

 

Vilken typ av personlig information samlar vi in?

 

 • Information om dina besök på och din användning av denna hemsida, inklusive referenskällan, besökets längd, sidvisningar och hemsidans navigeringsvägar
 • Information som genereras när du använder vår hemsida, inklusive när, hur ofta och under vilka omständigheter du använder den
 • Information i alla former av kommunikation som du skickar till oss via e-post eller vår hemsida, inklusive dess innehåll och metadata
 • Information om din dator, inklusive IP-adress, geografisk plats, webbläsartyp och -version samt operativsystem
 • All annan personlig information som du skickar till oss.

 

Hur använder vi din personliga information?

 

Framförallt använder vi den till att hantera förfrågningar från dig genom vår hemsida. Samt att personligen då och då höra av oss till dig för att kolla läget och undersöka om vi kan hjälpa dig effektivisera på något sätt. Vi kommer aldrig att överlämna din personliga information till tredje part för deras eller någon annan tredje parts direkta marknadsföring.

 

Utlämning av personlig information

 

Vi lämnar inte ut din personliga information utanför vårt företag och utsätter dig inte för marknadsföring annat än personlig kontakt via e-post eller telefon.

 

Hur länge sparar vi din personliga information?

 

När du hör av dig till oss sparas din personliga information på våra e-postservrar samt i vårt hemsideregister. Vi ser dig nu som en av våra högt ärade och blivande kunder. Vi lagrar din information så länge vi anser att det föreligger ett legitimt intresse för ytterligare lagring, eller till att du ber oss ta bort informationen.

 

Hur säkra är mina uppgifter?

 

Vi vidtar rimliga tekniska och organisatoriska försiktighetsåtgärder för att förhindra förlust, missbruk eller ändring av din personliga information. Tekniska åtgärder handlar t.ex. om kryptering samt tvåfaktorsautenticering till mobila enheter, servrar och molntjänster. Organisatoriska åtgärder handlar om interna dokument och utbildning kring personuppgiftsbehandling och GDPR.

 

Vad har jag för rättigheter?

Du kan när du vill be oss att ge dig all personlig information vi har om dig. Du kan när som helst be oss att inte behandla din personliga information.

 

Använder ni kakor?

 

Vår hemsida använder kakor. En kaka är en fil som innehåller en identifierare (en sträng med bokstäver och siffror) som skickas av en webbserver till en webbläsare och lagras av webbläsaren. Identifieraren skickas därefter tillbaka till servern varje gång webbläsaren begär en sida från servern. Vi använder Google Analytics och Adwords på vår hemsida för att känna igen en enhet när en användare besöker hemsidan / spårar användare när de bläddrar på hemsidan / förbättrar hemsidans användbarhet / analyserar användningen av hemsidan / administrerar hemsidan. De flesta webbläsare är förinställda för att acceptera kakor. De låter dig också vägra att acceptera kakor. Du kan också ta bort kakor som redan har lagrats på din dator.

 

Följer ni GDPR?

 

Vi följer noga de regler som gäller enligt EU:s General Data Protection Regulation.

Som leverantör av undersökningssystem har vi vidareutvecklat och anpassat systemet för att uppfylla GDPRs artikel 25: Inbyggt dataskydd och dataskydd som standard. Genom detta arbete har vi givit våra systemanvändare verktyg för att efterleva GDPRs regelverk, t ex:

 • Tvåstegsautentisering vid inloggning
 • Låsningsfunktion för att skydda enskilda personuppgifter i ett projekt
 • Skydd, så att ingen av misstag kan se/exportera skyddade personuppgifter
 • Loggningsfunktioner för spårning av vem som gjort vad i systemet
 • Verktyg för att skyddsklassa projekt med känsliga personuppgifter
 • Funktioner för rensning av personuppgifter så snart de inte behövs

I vårt ledningssystem har våra rutiner för hantering av personuppgifter utvecklats med anpassning till GDPRs krav.

Vi har personuppgiftsbiträdesavtal med samtliga underleverantörer som lagrar personuppgifter.